Ordräknaren/Vanliga stavfel/Proppeller eller propeller?

Proppeller eller propeller, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är propeller, det är alltså felaktigt att skriva proppeller.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet propeller är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis proppeller. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet propeller när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "propeller": proppeller.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: propeller
  • Felaktiga stavningar är: proppeller
  • Se exempel på propeller i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I spelet har Tails förmågan att flyga en kortare stund genom att svänga sina svansar som en proppeller.

Varje proppeller är via en propelleraxel förbunden med en framdrivningsmaskin, vanligtvis en dieselmotor.

Då förskeppet sjönk höjde sig akterskeppet med proppeller och roder vilket gjorde fartyget manöverodugligt.

En Voith-Schneider-propeller är en speciell typ av proppeller som består av en vertikal rotationsaxel med flera blad.

Framdrivningsmaskineriet bestod av fyra ångpannor vilka levererade ånga till två ångturbiner som drev var sin proppeller.