Ordräknaren/Vanliga stavfel/Presis eller precis?

Presis eller precis, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är precis, det är alltså felaktigt att skriva presis, prisis, pricis, presic eller precic.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet precis är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis presis, prisis, pricis, presic eller precic. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet precis när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "precis":

  • precic
  • presic
  • pricis
  • prisis
  • presis

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: precis
  • Felaktiga stavningar är: presis, prisis, pricis, presic, precic
  • Hitta synonymer till precis

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den är knögglig och hård, presis som under stenåldern.

Haha, det var presis så!

Det nya modet kom ut presis så jag testar köra en sådan frisyr.

Jag blev presis gravid, jag är så lycklig att det bara spritter i kroppen!

Jag har presis varit förkyld så jag kan inte göra någonting avancerat idag.