Ordräknaren / Vanliga stavfel /Presis eller precis?

Presis eller precis, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är precis med c, det är alltså felaktigt att skriva presis med s.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet precis är ett ord som man relativt ofta stöter på som felstavat, framför allt i t.ex. kommentarsfält i diverse forum på internet såsom till exempel Facebook och Instagram. Den felstavning som är vanligast är den där man har ersatt c:et mot ett s, och bildat ordet presis, vilket givetvis är helt felaktigt. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet precis när det uttalas har en sådan betoning på c-stavelsen att det lätt kan misstolkas att det skall vara ett s.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den är knögglig och hård, presis som under stenåldern.

Haha, det var presis så!

Det nya modet kom ut presis så jag testar köra en sådan frisyr.

Jag blev presis gravid, jag är så lycklig att det bara spritter i kroppen!

Jag har presis varit förkyld så jag kan inte göra någonting avancerat idag.