Ordräknaren/Vanliga stavfel/Winch eller vinsch?

Winch eller vinsch, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är vinsch, det är alltså felaktigt att skriva winch eller vinch.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet vinsch är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis winch eller vinch. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet vinsch när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "vinsch":

  • vinch
  • winch

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: vinsch
  • Felaktiga stavningar är: winch, vinch
  • Se exempel på vinsch i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Förutom själva masugnen fanns olika tyngre utrustningar, till exempel en vinch för hantering av tunga gjutstycken.

En halvtimme med winch och rep och han hänger där.

Hon kan ha använt en vinch av något slag.