Ordräknaren/Skrivregler/De, dem och dom

De, dem eller dom, hur skriver man?

De, dem eller dom är ett stort problem för väldigt många människor, oavsett om svenska är ens modersmål eller ej. Problematiken uppstår som en följd av att nästan alla säger "dom" i vanligt tal, i alla situationer. När detta sedan projiceras till skrift blir det fel, eftersom det talspråkliga ordet "dom" inte har i skriften att göra (åtminstone inte i det avseendet, dom som utången av en rättegång är en annan sak). Man bör alltså inte skriva det talspråkliga "dom" över huvud taget, utan istället använda de korrekta termerna "de" och "dem".

Men hur väljer man mellan de och dem då?

Den allmänna regeln när det gäller om de eller dem skall användas i en mening kan formuleras som:

Problemet med ovanstående regel är att den för en person som inte är språkvetare kan vara svår att greppa och tillämpa, men lyckligtvis finns ett smidigare sätt att snabbt avgöra om det skall vara de eller dem - översätt till engelska i huvudet! Den tänkta meningen kommer oftast att innehålla antingen they eller them, och utifrån vilket kan man lätt avgöra om det skall vara de eller dem i den svenska meningen.

Ibland när man översätter kan det dock dyka upp problem, att man exempelvis får the eller those istället för they eller them. Men misströsta ej, ty detta ej är något problem. Det handlar bara om att det inte längre är ett pronomen det handlar om, som i fallet med they/them, utan en bestämd artikel - och då är det alltid de som gäller.

Några exempelmeningar med de och dem

Här nedan kommer några exempelmeningar där vi med hjälp av engelskan avgör om det skall vara de eller dem.

Nisse och chokladkakorna

  - Nisse gav (de/dem) en varsin chokladkaka.

Om vi översätter meningen till engelska kommer meningen att uttryckas med them:

  - Nisse gave them each a chocolate bar.

Vilket ger att den korrekta svenska meningen blir:

  - Nisse gav dem en varsin chokladkaka.

Det mystiska telefonsamtalet

  - När skulle (de/dem) ringa?

Om vi översätter meningen till engelska kommer meningen att uttryckas med they:

  - When were they supposed to call?

Vilket ger att den korrekta svenska meningen blir:

  - När skulle de ringa?

De nya rullskridskorna

  - Köpte du (de/dem) nya rullskridskorna?

Om vi översätter meningen till engelska kommer meningen att uttryckas med the:

  - Did you buy the new roller skates?

Vilket ger att den korrekta svenska meningen blir:

  - Köpte du de nya rullskridskorna?

Men kan man inte bara skriva dom ändå?

Man kan tycka att det är lite löjligt att vara petig och att det här bara är en "struntsak", men samtidigt är det viktigt att vi håller oss inom de språkliga normer som finns. Visst kanske man kan bli "förlåten" om man råkar skriva "dom" i ett informellt sammanhang såsom t.ex. i en chatt, men i formella och offentliga texter är det väldigt viktigt att de och dem används (korrekt!).

Fast detta betyder ju så klart inte att det här inte är någonting som kan förändras i framtiden. Problemet med de, dem och dom är faktiskt så stort att en del språkvetare har föreslagit att något av orden borde ersätta de andra två. Exempelvis har Per Ledin som är professor i svenska vid Södertörns högskola föreslagit att de och dem skall strykas till fördel för dom, medan Olle Josephson, också professor i svenska (fast vid Stockholms universitet), har föreslagit att stryka dem och dom till fördel för de.

Men hur det blir med det får framtiden utvisa, till dess skriver vi de och dem på ett korrekt sätt! 😉