Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kännt eller känt?

Kännt eller känt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är känt med ett n, det är alltså felaktigt att skriva kännt med två n.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet känt är ett ord som man ibland stöter på som felstavat med två n i mitten, som kännt. Det är framför allt vanligt i t.ex. kommentarsfält på internet, och är givetvis helt felaktigt. Felstavningen har troligen sitt ursprung i det talspråkliga, då ordet känt när det uttalas i de flesta dialekter låter som att det består av två n i mitten.

Sammanfattning

Skriv en kommentar