Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konvalecent eller konvalescent?

Konvalecent eller konvalescent, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konvalescent, det är alltså felaktigt att skriva konvalecent eller konvalesent.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet konvalescent är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis konvalecent eller konvalesent. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet konvalescent när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "konvalescent":

  • konvalesent
  • konvalecent

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: konvalescent
  • Felaktiga stavningar är: konvalecent, konvalesent
  • Se exempel på konvalescent i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Han fruktade att han aldrig skulle orka lämna Pondichery men i mars 1770 fick han, fortfarande konvalecent, följa med fartyget Dauphin.

Valdemar var inte bara älskad av sin dotter, han var en konvalesent överlevare.

Som konvalecent hade han gott om tid att öva sig på att meditera.

Fatima var fortfarande konvalesent men skulle, om allt gick som Högström hoppades, träda i tjänst om ett par dagar.