Ordräknaren/Vanliga stavfel/Insektsnyckel eller insexnyckel?

Insektsnyckel eller insexnyckel, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är insexnyckel, ordet har ingenting med insekter att göra och det är felaktigt att skriva insektsnyckel.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet insexnyckel är ett ord som man tyvärr relativt ofta stöter på som felstavat, eller egentligen helt felskrivet då felstavningen snarare handlar om utbyte av ett helt ord. Del felstavning som man då ofta stöter på är insektsnyckel, där ordet insex har ändrats till insekts. En trolig anledning till felstavningen är att den som utför den inte känner till vad ordet egentligen syftar till, utan stavar det utifrån hur det kan låta om man uttalar det lite slarvigt. Om man ser till en synonym för ordet insexnyckel, som är sexkantnyckel, blir det enklare att se varför ordet är felskrivet. Ordet ifråga är alltså en benämning på ett verktyg bestående av sex kanter som används för att skruva i och ur skruvar/bultar sexkanthål i huvudet.

Sammanfattning

Skriv en kommentar