Ordräknaren/Vanliga stavfel/Skogsklädd eller skogklädd?

Skogsklädd eller skogklädd, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är skogklädd, det är alltså felaktigt att skriva skogsklädd.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet skogklädd är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis skogsklädd. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet skogklädd när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "skogklädd": skogsklädd.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Lågland breder ut sig längs med båda kusterna, med inslag av vulkaniska berg i väster, och inlandet upptas av en delvis skogsklädd högplatå.