Ordräknaren/Vanliga stavfel/Förschyld eller förkyld?

Förschyld eller förkyld, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förkyld, det är alltså felaktigt att skriva förschyld eller förskyld.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förkyld är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis förschyld eller förskyld. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet förkyld när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "förkyld":

  • förskyld
  • förschyld

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Han känner sig inte jättesjuk, bara lite förskyld men är väldigt trött säger förbundskapten Lucas Persson.

Enligt landslagsläkaren Anders Valentin kände sig Kulusevski förskyld och gjorde ett PCR-test som var positivt.

Du kan vara förschyld utan att uppvisa några symptom än.