Ordräknaren/Vanliga stavfel/Nummret eller numret?

Nummret eller numret, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är numret med ett m, det är alltså felaktigt att skriva nummret med två m.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet numret är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis nummret med två m. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet numret när det uttalas har en sådan betoning på m-et att det lätt kan misstolkas att det skall vara två m - dessutom stavas nummer med två m, vilket även kan leda till missuppfattningar när det gäller ordet numret.

Sammanfattning

Skriv en kommentar