Ordräknaren/Vanliga stavfel/Millenium eller millennium?

Millenium eller millennium, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är millennium, det är alltså felaktigt att skriva millenium.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet millennium är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis millenium. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet millennium när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "millennium": millenium.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

En ny studie riskerar att ställa den officiella historieskrivningen, enligt vilken kontinenten upptäcktes först ett millenium senare, på ända.

Termens historia präglas av en rad subtila vändningar gällande mening och klarlägganden, utvecklad under loppet av två och ett halvt millenium.