Ordräknaren/Vanliga stavfel/Persier eller perser?

Persier eller perser, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är perser, det är alltså felaktigt att skriva persier.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet perser är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis persier. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet perser när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "perser": persier.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Även om utbildningen i princip var öppen för alla persier var böndernas barn i mycket stor utsträckning analfabeter.

Dessa kontingenter som kommenderades av högättade persier sönderföll i tre kategorier: infanteri, kavalleri och flotta.

Dessa kungliga domare var persier, och utnämndes på livstid av kungen, varigenom principen om absolut makt alltså inte kunde bli återkallad i rättssak.

På grund av århundraden av kontakt med européer, moguler, araber, turkar, persier, afghaner och östasiater har bengali lånat många ord från främmande språk.

Alliansen mellan greker och egyptier varade i sex år (460-454 f.Kr.) År 454 fritog den persiska armén och flottan de persier som var förskansade och belägrade i Memfis.