Ordräknaren/Vanliga stavfel/Hyffsat eller hyfsat?

Hyffsat eller hyfsat, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är hyfsat med ett f, det är alltså felaktigt att skriva hyffsat med två f.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet hyfsat är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis hyffsat med två f. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet hyfsat när det uttalas har en sådan betoning på f-et att det lätt kan misstolkas att det skall vara två f.

Sammanfattning

Skriv en kommentar