Ordräknaren/Vanliga stavfel/Specielt eller speciellt?

Specielt eller speciellt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är speciellt, det är alltså felaktigt att skriva specielt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet speciellt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis specielt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet speciellt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "speciellt": specielt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det känns specielt att vandra runt bland björnmockor, att höra björnarna banka på dörren hela tiden.

William Heinesen skapade sin diktkonst med collage, akvareller och olja på ett mycket specielt sätt.

Vi tror inte att det här kommer att påverka smittspridningen specielt mycket i samhället som helhet.

Arten flyttar främst nattetid, men det kan även ske dagtid, specielt när den passerar större vatten.

Pigghajens giftiga taggar, specielt den bakre taggen, kan såra angripare och möjligen avskräcka dem.