Ordräknaren/Vanliga stavfel/Finlänsk eller finländsk?

Finlänsk eller finländsk, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är finländsk, det är alltså felaktigt att skriva finlänsk.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet finländsk är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis finlänsk. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet finländsk när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "finländsk": finlänsk.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Och det var en glad finlänsk segrare som stod högst upp på prispallen och fick höra den finska nationalsången.

Han är vice ordförande för Europeiska investeringsbanken och har tidigare varit finlänsk stats- och finansminister.

En finlänsk djurrättsorganisation har publicerat chockerande filmer från pälsfarmer för att sätta fokus på pälsindustrin.

Polisen bekräftar att en man, som är finlänsk medborgare och född 1994, attackerade elever och personal på skolan med ett svärd.

Det finländska utrikesministeriet bekräftar för Yle att en finlänsk medborgare har gripits, men kommenterar inte händelsen ytterligare.