Ordräknaren/Vanliga stavfel/Succesiv eller successiv?

Succesiv eller successiv, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är successiv, det är alltså felaktigt att skriva succesiv.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet successiv är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis succesiv. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet successiv när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "successiv": succesiv.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Detta skulle vara en första etapp i en succesiv sänkning av inkomstbeskattningen med sammanlagt 350 miljoner kronor.

Under 1990-talet, några år efter kalla krigets slut inleddes en långvarig period av succesiv minskning av Sveriges försvar.

Avtalet syftar till en succesiv avveckling av tullar och andra handelshinder för att stimulera handeln mellan de tre länderna.

Distributionen till kunderna skedde fortfarande med likström men med en succesiv övergång till den högre spänningen 2×220 volt.

Från mitten av 1800-talet skedde en succesiv övergång till en alltmer oreglerad marknadsekonomi i takt med industrialismens genombrott.