Ordräknaren/Utveckla skrivandet/Att börja en berättelse

Att börja en berättelse

Början av en berättelse anses av många vara en av de viktigaste bitarna av det som avses säga med berättelsen. Det är ju faktiskt så att för att ens fastna och bli indragen i en berättelse måste början vara tilltalande, annars finns det stor risk att personen som läser berättelsen tröttnar och lägger den åt sidan.

Det finns många sätt att börja

Det finns många sätt att börja en berättelse, ett vanligt sätt är att börja med en ingående beskrivning av en plats eller en person. Andra vanliga sätt att börja en berättelse är att kasta läsaren direkt in i händelseförloppet eller att beskriva någonting som just hade hänt.

En ovanligt frän odör hade lagt sig som ett hölje över rummet. Det var svårt att avgöra var odören kom ifrån, men givet den unkna känslan vandrade tankarna direkt till den öppnade mjölkflaskan som stod i den bortre hyllan..

Kristoffer var på många sätt lik andra pojkar i samma ålder, han spelade alltid fotboll på rasterna och vägrade äta grönsaker när det var dags för mat. Men hans sätt att relatera till vuxenvärlden förändrades för alltid den dagen för fyra år sedan..

Röken från den häftiga explosionen låg fortfarande som ett täcke över fältet, den var så tjock att det knappt gick att urskilja bilvraket. Att explosionen blev så kraftig berodde säkert på att bensintanken var halvfull tänkte Kristoffer, det var någonting som hade hade fått lära sig när han gjorde lumpen i sin ungdom..