Ordräknaren/Vanliga stavfel/Europisk eller europeisk?

Europisk eller europeisk, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är europeisk, det är alltså felaktigt att skriva europisk.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet europeisk är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis europisk. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet europeisk när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "europeisk": europisk.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Intresset kommer från fans över hela jorden, vilket visar hur viktig europisk damfotboll har blivit.

Detta är fristående domstolar som inte är bundna till något direktiv från en europisk asylmyndighet.

På grund av avsaknaden av en europisk valmyndighet genomfördes valet av de nationella myndigheterna.

Under den så kallade stormaktstiden utvecklades även Stockholm till en huvudstad av europisk betydelse.

Ett 90-tal personer har gripits efter en samordnad europisk polisinsats mot den ökända Ndrangheta-maffian.