Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ensamna eller ensamma?

Ensamna eller ensamma, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ensamma, det är alltså felaktigt att skriva ensamna.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ensamma är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ensamna. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet ensamma när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "ensamma": ensamna.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Trots det är Umeå ensamna, norr om Karlstad, med att öppna en mottagning för patienter med diagnosen.

Det är bara tillåtet att dricka alkohol ensamna på rummen i OS-byn, som en skyddsåtgärd mot covid-19.

Sverige var, efter krav från oppositionen, ensamna om att begära att EU skulle gå fram med sanktioner.

Eftersom omkring 85 % av alla stjärnor antas vara röda dvärgar är de flesta stjärnor sannolikt ensamna.

Bacon förespråkade en storskalig forskning där vetenskapsmän var i samarbete, inte bara ensamna genier.