Ordräknaren/Vanliga stavfel/Måsta eller måste?

Måsta eller måste, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är måste, det är alltså felaktigt att skriva måsta.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet måste är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis måsta. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet måste när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "måste": måsta.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vi måsta hitta en rimlig balans av åtgärder som inte gör mer skada än nytta, säger hon i Helgstudion.

Jag hoppas helt ärligt att vi kommer se en prishöjning, för vi måsta stötta vinproducenter i det här.

De måsta minska sina utsläpp för att sedan hjälpa de fattigare länderna att uppnå sina mål, sade hon.

Han måsta vinna Texas, Arizona, Iowa och Ohio för att komma i slagläge för att också ta Pennsylvania.

Vi måsta få en riktig karta för hur vapenhandeln går till, annars kör vi vilse, säger Mathias Ståhle.