Ordräknaren/Artiklar/Bli bättre på engelska

Bli bättre på engelska

Den engelska som talas på svenska företag är för att vara helt ärlig oftast inte särskilt bra. Generellt sett brukar den var väldigt onyanserad och kan snarare ses som en avart som inte har någonting gemensamt med det språk som talas av personer med engelska som modersmål. Det är inte så att detta är någonting som skadar engelskan på något sätt, men det kan skada det företag vars företagsledare exempelvis bestämmer sig för att införa engelska som arbetsspråk.

Man blir alltid lite dummare på ett främmande språk

Globaliseringen gör att allt fler företag väljer att införa engelska som koncernens huvudspråk, ofta dessutom helt utan genomgripande utbildningsinsatser. Och för att vara ärlig så blir det nog på detta sätt på grund av den allmänna inställningen som finns att vi svenskar rent generellt är väldigt duktiga på engelska. Vi studerar engelska många år i grundskolan och under gymnasiet, samt i de allra flesta fall även utsätts för engelska av högre nivå på högskolan och universitet. I allmänhet brukar vi svenskar dessutom tycka att det är ganska roligt att tala och använda vår engelska.

Och visst är det så att vi kan engelska, dock oftast inte lika bra som kanske vi själva eller våra arbetsgivare tror. Vi klarar förvisso av att hänga med i diskussioner så länge samtal handlar om vardagsnära ämnen, men i professionella sammanhang där det krävs exakthet och skärpa i de flesta situationer och samtal räcker denna kunskap oftast inte till. Det kan bli svårt att uttrycka sina intentioner och sin ståndpunkt under möten och diskussioner, och det kan vara svårt att få fram den poäng man vill. Det är även lätt hänt att man känner sig dum och otillräcklig, åtminstone om situationen kräver att man talar oförberett eller spontant.

Ordförråd och terminologi vanlig strategi

Den strategi som de flesta av oss använder för att motverka detta är att snabbt försöka lära sig terminologin för det område man arbetar inom, och på så sätt utöka sitt ordförråd. Det kan vara en riktigt bra grundstrategi, för man kommer ganska snabbt igång på detta sätt - så länge man inte hänger upp sig för mycket på språkriktigheten, den kan komma senare. Men samtidigt kan det vara viktigt att ha i åtanke att texter som produceras kanske behöver korrekturläsas en eller ett par gånger, gärna även av andra personer som kanske har bättre språkkänsla när det kommer till engelska. Risken är annars att det uppstår fel som kan bli både roliga och löjeväckande.

Använda synonymer för att förbättra ordförrådet

Att använda en synonymordbok när man försöker bli bättre på eller lära sig ett nytt språk kan vara bra på flera sätt. Ett av de främsta skälen är att det kan hjälpa till att utöka ens ordförråd. Genom att lära sig synonymer till engelska ord som man redan känner till, kan man lättare uttrycka sig på ett mer precist och varierat sätt. Det kan också hjälpa till att förstå text och samtal som innehåller ord som man inte är bekant med, eftersom man då kan se ordets betydelse genom dess synonymer.

Dessutom kan det också vara bra för att utveckla ens läsförståelse. Genom att lära sig synonymer till ord kan man förstå texten på ett djupare plan och få en bättre förståelse för textens innebörd. På samma sätt kan det också vara bra för att förbättra ens skrivande. Genom att lära sig synonymer kan man använda mer precisa och varierade ord när man skriver, vilket kan göra ens skrivande mer intressant och lättläst.

En bra sajt för att hitta synonymer till engelska ord är Engelskasynonymer.se, som har en snabb och bra sökmotor och visar synonymer grupperade enligt ordklass.

Vanliga språkfällor

False friends

En fallgrop som många hamnar i är en som kallas "False friends", detta innebär ord och fraser som ligger nära svenska uttryck men som på engelska har en annan betydelse. Exempelvis är ordet mail på engelska ett överordnat begrepp för all slags post, inte som i svenskan där det i huvudsak enbart innebär e-post.

Direktöversatta idiom

En annan fallgrop är idiom, det vill säga fasta fraser som betyder någonting särskilt och som i princip aldrig går att översätta ordagrant.

Det viktigaste rådet att ta med sig är alltså att se upp för de språkfällor som finns, och låt någon med engelsk språkkänsla korrekturläsa dina texter innan de skall publiceras. En riktigt bra resurs på nätet är en sajt som heter Examplesentences.org, där man kan söka efter tiotusentals engelska ord (och böjningar av orden), fraser och idiom, och se hur de används i officiella meningar. Spana in sajten här: Till Examplesentences.org.

Skriv en kommentar