Ordräknaren/Artiklar/Svenska ord som ofta stavas fel

Svenska ord som ofta stavas fel

Även om svenskar ofta är skyldiga till att stava fel, särskilt när det gäller ord som lånats från engelskan, finns det några ord som ofta stavas fel av svenskar och som lätt kan rättas till. I den här artikeln listar vi några av de vanligaste felstavade svenska orden - och hur man stavar dem korrekt.

Felaktig stavningKorrekt stavning
absorbtionabsorption
blixlåsblixtlås
biblenBibeln
batterinbatterier
asbetsasbest
arbetssamarbetsam
altidalltid
andledninganledning
alldrigaldrig

Vidare läsning

Om du vill fördjupa dig i fenomenet kring svenska ord som stavas fel rekommenderar vi att du hoppar in på vår eminenta sammanställning över vanliga stavfel och skrivfel som förekommer i det svenska språket: Vanliga stavfel.

Skriv en kommentar