Ordräknaren/Artiklar/Svenska Akademien

Svenska Akademien - för svenska språket

Då var det dags för första artikeln här på Ordräknare.se, och vad passar då bättre för en ord- och språksajt än en genomgång vilka Svenska Akademien är och vad de har för syfte?

Uppkomsten av Svenska Akademien

Den Svenska Akademien är en anrik institution som grundades år 1786 av Gustav III. Kungen skrev de flesta av stadgarna på egen hand och den främsta uppgiften och syftet med akademien skulle vara att "arbeta uppå Svenska språkets renhet, styrka och höghet". En ordbok och en grammatik arbetades fram och man anordnade tävlingar i skaldekonst och vältalighet. Valspråket blev "Snille och smak". Genom åren har det varit både inre kriser och även yttre angrepp, men Akademien har lyckats rida ut dessa stormar.

De aderton

Svenska Akademien består av 18 ledamöter och de sitter på livstid. Gustav III hade från början tänkt sig tjugo ledamöter men så tyckte han att "De aderton" lät vackrare . Under åren har ledamöternas titlar gått från att i början vara höga ämbetsmän och under 1800-talet första hälft satt det mest skalder i Akademien. Sedan var det vetenskapsmännens tur att inta stolarna. Idag är det övervägande författare vilket kan förklaras av att litteraturen har tagit en allt större plats i verksamheten. En förändring som Gustav III troligen inte anade när han tänkte ut ledamöterna var att det drygt 230 år senare, skulle vara nästan en tredjedel kvinnor invalda. Först ut var Selma Lagerlöf 1914 då hon tog plats bland herrarna.

Litterära priser och evenemang

Många litterär priser har tillkommit under 1900-talet och en stor del av ledamöternas arbete består därför i att läsa och bedöma de nominerades arbeten. En av de viktigaste uppgifterna är det högt ansedda Nobelpriset som ledamöterna ska dela ut varje år. Men de andra huvudsakliga uppgifterna, det språkvårdande arbetet, har inte fått ge vika för det. Dessutom har Svenska Akademien påbörjat flera språkliga projekt. Akademien arrangerar evenemang med litterära eller språkliga teman. Den har stått som arrangör både för Internationella vetenskapliga konferenser, seminarier på hemmaplan och kulturaftnar för alla som är intresserade. Akademien har också en stor publiceringsverksamhet av verk inom språk och litteratur. Det är en i hög grad levande och expanderande verksamhet och för den språkligt och litterärt intresserade, en mycket viktigt institution.


Publicerat 2020-12-04