Nyord - Nya ord kommer och går

Nya ord som dyker upp i vårt språk kan ibland ses som att de speglar den tid vi lever i. Detta då nya företeelser dyker upp, och dessa företeelser behöver också sätt som beskriver vad de är för någonting. Vi skulle helt enkelt inte klara oss utan nyord, tänk om vi till exempel inte skulle ha ord för saker som messa, pizza, silikon eller zappa.

På samma sätt förnyas ord också i snabb takt, så om en person från exempelvis 50-talet skulle hamna i vår moderna tid så skulle hen få väldigt stora problem med att förstå vad vi pratar om. Bara att hamna på ett kafé där man möts med ord som latte och take away skulle vara väldigt förvirrande. Som en motvikt till att ord förnyas försvinner även gamla ord som inte längre behövs, exempelvis har ordet streaking försvunnit ur Svenska Akademiens ordlista, personer födda på 80-talet och tidigare vet vad det betyder.

Varje år publicerar Språkrådet, en avdelning av Institutet för språk och folkminnen (Isof), en nyordlista. Denna lista över nyord är en sammanställning av nya ord som har etablerats (eller bara skymtats) i språket under det gångna året. Du kan läsa mer om denna process hos Isof, samt kan du hitta samtliga listor över nyord sedan 2007 här (tillsammans med förklaringar): Nyordlistor.

Skriv en kommentar