Ordräknaren/Artiklar/Klarspråkshjälpen

Klarspråkshjälpen - Skribentens vän

Tillhör du de personer som ibland sitter och sliter sitt hår över en text som känns helt omöjlig att formulera? Hur du än skriver om eller ändrar i texten så känns den besvärlig och svårläst? I ett sådant läge kan det vara skönt att veta att det finns hjälp att tillgå, nämligen Klarspråkshjälpen hos Institutet för språk och folkminnen. Denna hjälpreda består av en samling redskap och råd som kan hjälpa en att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Samt kan den även hjälpa till med att anpassa ens text efter läsaren.

Ett väldigt bra verktyg är ett Klarspråkstest som består av tio frågor, som avser att hjälpa till att komma fram till om en text är tydlig eller otydlig. Man får under processens gång då även hjälp med tips och råd om hur man kan förbättra sin text för att bli så bra som möjligt.

Klarspråkshjälpen innehåller även många bra och praktiska exempel och råd när det kommer till klarspråk, hur man skall tänka när det handlar om till exempel mottagaranpassning, innehåll och struktur samt meningar och ord.

Kanske är Klarspråkshjälpen någonting för dig? Det kostar absolut ingenting att prova, och test finns tillgängligt på Institutet för språk och folkminnens hemsida för alla att ta del av: Till Klarspråkshjälpen

Skriv en kommentar