Anglicismer och kulturimport

Sådana som arbetar med webbproduktion och datorer har en förmåga att gärna införliva engelska termer i sitt fackspråk. Det är dock många som hakar upp sig på anglicismerna, som de brukar kallas, då de kan ha en förmåga att störa läsningen - och i värsta fall till och med skada förtroendet för både texten och dess avsändare. Det är även detta som är en av de viktiga principerna man bör förhålla sig till när det gäller att producera en välskriven text, den brukar kallas "minsta motståndets princip" och handlar om att försöka förmedla sitt budskap med så få gupp längs vägen som möjligt. Och när det handlar om engelska ord och fraser är applikationen att man skall undvika dem så länge det finns bra motsvarande svenska uttryck.

Engelska ord

När det kommer till engelskan så smyger den sig gärna in i svenskan på många olika plan. De anglicismer som är lättats att identifiera är de som uppträder som självständiga ord. Oftast handlar det om substantiv eller verb. Några exempel på sådana är browser, printa eller deleta. I dessa fall är det givetvis helt onödigt att använda de engelska orden, framför allt i skriven text, eftersom vi har svenska ord redan: webbläsare, skriva ut och radera. Vissa uttryck kan dock vara svårare att hitta svenska ord för, som till exempel "default". Visserligen skulle någon variant såsom grund, förinställd eller start kunna användas, men dessa ord är inte alls etablerade i en sådan kontext vilket skulle göra det svårt för läsaren att förstå.

Engelska fraser

Direktöversatta fraser är inte lika lätta att identifiera som enbart engelska ord, eftersom de förkläds på ett sätt med sin svenska översättning. Ett exempel på en sådan fras skulle kunna vara att "känna sig bekväm med något" eller "hoppa till slutsatser". De har ju sina svenska motsvarigheter i form av "känna sig trygg" och "dra förhastade slutsatser".

Om du vill se fler exempel på vanliga anglicismer kan vi rekommendera att du spanar in den här ordlistan över vanliga anglicismer.

Skriv en kommentar