Ordräknaren/Vanliga stavfel/Hitills eller hittills?

Hitills eller hittills, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är hittills med två t, det är alltså felaktigt att skriva hitills med endast ett t.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet hittills är ett ord som man ganska ofta stöter på som felstavat med endast ett t som hitills, det är framför allt vanligt i t.ex. kommentarsfält på internet. Orsaken till felstavningen härrör troligen från det talspråkliga, då ordet när det uttalas låter som att det består av endast ett t.

Sammanfattning