Ordräknaren/Vanliga stavfel/Förisgår, försegår eller försiggår?

Förisgår, försegår eller försiggår?, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är försiggår med två g, det är alltså felaktigt att skriva både försigår med ett g och försegår utan i och med ett g.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet försiggår skrivs på fel sätt som t.ex. försigår eller försegor är ett stavfel som man emellanåt stöter på, framför allt i diverse kommentarsfält på internet.

En trolig orsak till stavfelen är att ordet försiggår när det uttalas faktiskt ibland kan låta som att det skall stavas med bara ett g, och/eller med e istället för i. Stavfelet skulle därför kunna anses ha rent talspråkliga eller dialektala orsaker.

Sammanfattning

Skriv en kommentar