Ordräknaren/Vanliga stavfel/Brevid eller bredvid?

Brevid eller bredvid, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bredvid med ett d i mitten, det är alltså felaktigt att skriva brevid utan d i mitten.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet bredvid är ett ord som man ganska ofta ser felstavat i t.ex. kommentarsfält på internet. Den felstavning man vanligtvis stöter på är att den som stavar fel har tagit bort d:et i mitten av ordet och skrivit brevid. Orsaken till detta är troligtvis dialektal, då d:et i mitten av ordet är tyst i somliga dialekter vilket leder till att man faktiskt tror att ordet stavas som brevid.

Sammanfattning